ติดต่อเรา

เว็บไวต์ Chords.im จะอัพเดทช่องทางการติดต่อ เร็ว ๆ นี้

ช่องทางติดต่อ เพื่อใช้ในการ
- ขอคอร์ดเพลง
- ส่งคอร์ดเพลง (เพื่อโปรโมต เพื่อเก็บเป็นคลังสาธารณะ)
- ส่งคำแนะนำ ติ ชม
- แจ้งปัญหา ข้อผิดพลาด ปัญหาในการใช้งาน

ทั้งนี้ ถ้ามีข้อผิดพลาดเป็นรายเพลงไป สามารถคอมเม้นได้ในหน้าคอร์ดเพลงนั้น ๆ เลยนะครับ