คอร์ดเพลง ทินเนอร์ - คาราบาว

คอร์ดเพลง: ทินเนอร์
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง แม่สาย - คาราบาว

คอร์ดเพลง: แม่สาย
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง สัญญาหน้าฝน - คาราบาว

คอร์ดเพลง: สัญญาหน้าฝน
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง ลุงขี้เมา - คาราบาว

คอร์ดเพลง: ลุงขี้เมา
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง หมาล่าเนื้อ - มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง: หมาล่าเนื้อ
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง โรงเรียนของหนู - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: โรงเรียนของหนู
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง คนเก็บฟืน - คาราบาว

คอร์ดเพลง: คนเก็บฟืน
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง บุญหมา - คาราบาว

คอร์ดเพลง: บุญหมา
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง ไม่ได้เรียนหนังสือ - สะตอแอนด์เบอรี่

คอร์ดเพลง: ไม่ได้เรียนหนังสือ
ศิลปิน: สะตอแอนด์เบอรี่

คอร์ดเพลง ใจไม่หาญ - ปั๊ม จาระเม็ด

คอร์ดเพลง: ใจไม่หาญ
ศิลปิน: ปั๊ม จาระเม็ด

คอร์ดเพลง กรรณิการ์ - ด้ามขวาน

คอร์ดเพลง: กรรณิการ์
ศิลปิน: ด้ามขวาน

คอร์ดเพลง เพียงเธอผู้เดียว - เอ๋ สันติภาพ

คอร์ดเพลง: เพียงเธอผู้เดียว
ศิลปิน: เอ๋ สันติภาพ

คอร์ดเพลง ปริญญาขี้ยา - Save the Nature

คอร์ดเพลง: ปริญญาขี้ยา
ศิลปิน: Save the Nature

คอร์ดเพลง หมาเศร้า - แก้ว ลายทอง

คอร์ดเพลง: หมาเศร้า
ศิลปิน: แก้ว ลายทอง

คอร์ดเพลง สะพานไม้หมาก - วงสะพาน

คอร์ดเพลง: สะพานไม้หมาก
ศิลปิน: วงสะพาน