คอร์ดเพลง หวัง - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: หวัง
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง ถึงเพื่อน - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: ถึงเพื่อน
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง ยังคอย - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: ยังคอย
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง ความเข้มแข็งสุดท้าย - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: ความเข้มแข็งสุดท้าย
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง เดือนเพ็ญ - คาราบาว

คอร์ดเพลง: เดือนเพ็ญ
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง สาวสวนแตง - สุรพล สมบัติเจริญ

คอร์ดเพลง: สาวสวนแตง
ศิลปิน: สุรพล สมบัติเจริญ

รายชื่อ คอร์ดเพลง หนู มิเตอร์ อาร์สยาม ทั้งหมด

รายชื่อ คอร์ดเพลง หนู มิเตอร์ อาร์สยาม ทั้งหมด

คอร์ดเพลง ข้างหลังภาพ - หนู มิเตอร์

คอร์ดเพลง: ข้างหลังภาพ
ศิลปิน: หนู มิเตอร์

คอร์ดเพลง หุ่นกระบอก - หนู มิเตอร์

คอร์ดเพลง: หุ่นกระบอก
ศิลปิน: หนู มิเตอร์

คอร์ดเพลง พบรักที่ปากน้ำโพ - หนู มิเตอร์

คอร์ดเพลง: พบรักที่ปากน้ำโพ
ศิลปิน: หนู มิเตอร์

คอร์ดเพลง หนอนผีเสื้อ - หนู มิเตอร์

คอร์ดเพลง: หนอนผีเสื้อ
ศิลปิน: หนู มิเตอร์

คอร์ดเพลง จีบได้แฟนตายแล้ว - ยิ้ม อาร์สยาม

คอร์ดเพลง: จีบได้แฟนตายแล้ว
ศิลปิน: ยิ้ม อาร์สยาม

คอร์ดเพลง แหลงพ่อขุน - เดช อิสระ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง: แหลงพ่อขุน
ศิลปิน: เดช อิสระ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง อสงไขย - หญิง ธิติกานต์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง: อสงไขย
ศิลปิน: หญิง ธิติกานต์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง เป็นโสดทำไม - สุรพล สมบัติเจริญ

คอร์ดเพลง: เป็นโสดทำไม
ศิลปิน: สุรพล สมบัติเจริญ

คอร์ดเพลง ผู้ชายในฝัน - พุ่มพวง ดวงจันทร์

คอร์ดเพลง: ผู้ชายในฝัน
ศิลปิน: พุ่มพวง ดวงจันทร์

รายชื่อ คอร์ดเพลง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ทั้งหมด

รายชื่อ คอร์ดเพลง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ทั้งหมด

คอร์ดเพลง นักร้องบ้านนอก - พุ่มพวง ดวงจันทร์

คอร์ดเพลง: นักร้องบ้านนอก
ศิลปิน: พุ่มพวง ดวงจันทร์

คอร์ดเพลง 16 ปีแห่งความหลัง - สุรพล สมบัติเจริญ

คอร์ดเพลง: 16 ปีแห่งความหลัง (สิบหกปีแห่งความหลัง)
ศิลปิน: สุรพล สมบัติเจริญ

รายชื่อ คอร์ดเพลง สุรพล สมบัติเจริญ ทั้งหมด

รายชื่อ คอร์ดเพลง สุรพล สมบัติเจริญ ทั้งหมด

รายชื่อ คอร์ดเพลง สายัณห์ นิรันดร ทั้งหมด

รายชื่อ คอร์ดเพลง สายัณห์ นิรันดร ทั้งหมด

คอร์ดเพลง หัวใจผมว่าง - สุรพล สมบัติเจริญ

คอร์ดเพลง: หัวใจผมว่าง
ศิลปิน: สุรพล สมบัติเจริญ

คอร์ดเพลง รอยไถแปร - ก้าน แก้วสุพรรณ (ต้นฉบับ)

คอร์ดเพลง: รอยไถแปร
ศิลปิน: ก้าน แก้วสุพรรณ (ต้นฉบับ)

คอร์ดเพลง รองเท้าหน้าห้อง - สายัณห์ นิรันดร

คอร์ดเพลง: รองเท้าหน้าห้อง
ศิลปิน: สายัณห์ นิรันดร

คอร์ดเพลง วิชาแพะ - คาราบาว

คอร์ดเพลง: วิชาแพะ
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง ท.ทหารอดทน - คาราบาว

คอร์ดเพลง: ท.ทหารอดทน
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง คนหนังเหนียว - คาราบาว

คอร์ดเพลง: คนหนังเหนียว
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง รั้วทะเล - คาราบาว

คอร์ดเพลง: รั้วทะเล
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ - คาราบาว (พระนามเต็มในหลวง)

คอร์ดเพลง: ผู้ปิดทองหลังพระ (พระนามเต็มในหลวง)
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง ทินเนอร์ - คาราบาว

คอร์ดเพลง: ทินเนอร์
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง แม่สาย - คาราบาว

คอร์ดเพลง: แม่สาย
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง สัญญาหน้าฝน - คาราบาว

คอร์ดเพลง: สัญญาหน้าฝน
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง ลุงขี้เมา - คาราบาว

คอร์ดเพลง: ลุงขี้เมา
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง หมาล่าเนื้อ - มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง: หมาล่าเนื้อ
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง โรงเรียนของหนู - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: โรงเรียนของหนู
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง คนเก็บฟืน - คาราบาว

คอร์ดเพลง: คนเก็บฟืน
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง บุญหมา - คาราบาว

คอร์ดเพลง: บุญหมา
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง ไม่ได้เรียนหนังสือ - สะตอแอนด์เบอรี่

คอร์ดเพลง: ไม่ได้เรียนหนังสือ
ศิลปิน: สะตอแอนด์เบอรี่

คอร์ดเพลง ใจไม่หาญ - ปั๊ม จาระเม็ด

คอร์ดเพลง: ใจไม่หาญ
ศิลปิน: ปั๊ม จาระเม็ด

คอร์ดเพลง กรรณิการ์ - ด้ามขวาน

คอร์ดเพลง: กรรณิการ์
ศิลปิน: ด้ามขวาน

คอร์ดเพลง เพียงเธอผู้เดียว - เอ๋ สันติภาพ

คอร์ดเพลง: เพียงเธอผู้เดียว
ศิลปิน: เอ๋ สันติภาพ

คอร์ดเพลง ปริญญาขี้ยา - Save the Nature

คอร์ดเพลง: ปริญญาขี้ยา
ศิลปิน: Save the Nature

คอร์ดเพลง หมาเศร้า - แก้ว ลายทอง

คอร์ดเพลง: หมาเศร้า
ศิลปิน: แก้ว ลายทอง

คอร์ดเพลง สะพานไม้หมาก - วงสะพาน

คอร์ดเพลง: สะพานไม้หมาก
ศิลปิน: วงสะพาน

คอร์ดเพลง ชีวิตสัมพันธ์ - คาราบาว, รวมศิลปิน

คอร์ดเพลง: ชีวิตสัมพันธ์
ศิลปิน: คาราบาว, รวมศิลปิน

คอร์ดเพลง ตังเก - หมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คอร์ดเพลง: ตังเก
ศิลปิน: หมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คอร์ดเพลง น้ำตาหอยทาก - หมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คอร์ดเพลง: น้ำตาหอยทาก
ศิลปิน: หมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คอร์ดเพลง กำลังใจ - โฮป

คอร์ดเพลง: กำลังใจ
ศิลปิน: โฮป

คอร์ดเพลง หมาหยอกไก่ - มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง: หมาหยอกไก่
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง นางงามตู้กระจก - คาราบาว

คอร์ดเพลง: นางงามตู้กระจก
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง พร้าว - มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง: พร้าว
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง เรฟูจี - คาราบาว

คอร์ดเพลง: เรฟูจี
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง คนล่าฝัน - คาราบาว

คอร์ดเพลง: คนล่าฝัน
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง ลัง - มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง: ลัง
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง โมรา - มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง: โมรา
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง โปรดทิ้งฉันไว้ที่ปลายขอบฟ้า - มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง: โปรดทิ้งฉันไว้ที่ปลายขอบฟ้า
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง หัวใจละเหี่ย - มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง: หัวใจละเหี่ย
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง เด็กน้อย - มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง: เด็กน้อย
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง มหาลัย - คาราบาว

คอร์ดเพลง: มหาลัย
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง สาวเบียร์ช้าง - คาราบาว

คอร์ดเพลง: สาวเบียร์ช้าง
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง วณิพก - คาราบาว

คอร์ดเพลง: วณิพก
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง หลงวัฒน์ - คาราบาว

คอร์ดเพลง: หลงวัฒน์
ศิลปิน: คาราบาว

รายชื่อ คอร์ดเพลง วง มาลีฮวนน่า ทั้งหมด

รายชื่อ คอร์ดเพลง วง มาลีฮวนน่า ทั้งหมด

คอร์ดเพลง ผีโรงเย็น - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: ผีโรงเย็น
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง หัวใจพรือโฉ้ - มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง: หัวใจพรือโฉ้
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง เรือรักกระดาษ - มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง: เรือรักกระดาษ
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง หัวใจบ้าบิ่น - คาราบาว

คอร์ดเพลง: หัวใจบ้าบิ่น
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง แร้งคอย - คาราบาว

คอร์ดเพลง: แร้งคอย
ศิลปิน: คาราบาว

รายชื่อ คอร์ดเพลง คาราบาว ทั้งหมด

รายชื่อ คอร์ดเพลง คาราบาว ทั้งหมด

คอร์ดเพลง ทะเลใจ - คาราบาว

คอร์ดเพลง: ทะเลใจ
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง คนเลว - มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง: คนเลว
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง สหายสุรา - มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง: สหายสุรา
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง อาวรณ์ - มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง: อาวรณ์
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง กระท่อมกัญชา - มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง: กระท่อมกัญชา
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง เสือ 11 ตัว - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: เสือ 11 ตัว
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง ม. ให้อะไร - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ดเพลง: ม. ให้อะไร
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ดเพลง ถามยาย - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: ถามยาย
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง ยอดชาย - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: ยอดชาย
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง โยโกฮาม่า - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: โยโกฮาม่า
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง แม่ - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: แม่
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง กัญชา - คาราบาว

คอร์ดเพลง: กัญชา
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง แสงจันทร์ - มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง: แสงจันทร์
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง หลวงพ่อประจักษ์ - คาราบาว

คอร์ดเพลง: หลวงพ่อประจักษ์
ศิลปิน: คาราบาว

คอร์ดเพลง ตลอดเวลา - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: ตลอดเวลา
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง ไถ่เธอคืนมา - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: ไถ่เธอคืนมา
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง สุดใจ - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: สุดใจ
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

รายชื่อ คอร์ดเพลง ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ทั้งหมด

รายชื่อ คอร์ดเพลง ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ทั้งหมด

คอร์ดเพลง หนุ่มน้อย - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: หนุ่มน้อย
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง อยู่ตรงนี้ - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: อยู่ตรงนี้
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง เสมอ - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: เสมอ
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง คิดถึง - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: คิดถึง
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง ใจบงการ - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: ใจบงการ
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง มือปืน - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง: มือปืน
ศิลปิน: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์