Disclaimer

ลิขสิทธิ์ของคอร์ดเพลงทุกเพลง เนื้อเพลงทุกเพลง ในเว็บไซต์ Chords.im เป็นของเจ้าของเพลงนั้น ๆ (ผู้แต่ง ผู้ร้อง เจ้าของค่ายเพลง) เราทำหน้าที่เป็นสื่อการในการเผยแพร่ เพื่อใช้ในการศึกษา ฝึกฝน เท่านั้น